Vuci

 

- Si ‘e vuci chi caminanu su’ bbere –

Ha ddittu ‘nu maritu a ra mugliere

I ciervi tutti quanti

Vienu dde mo ‘nn’avanti

Ad unu ad unu zimmullati a mmare.

E ttu cchi nne vue fare? –

Le disse ra mugliere

Puru ca sunu vere

Tu sai tantu natare… -