U tirmomitru

 

Na stalla. Nu cavallu.

Na gallina. Nu gallu.

Cavallu: - Chi ppatrune!

le dera nnu vasune -

U gallu a ra gallina:

- a manciatura chjna. -

Cavallu: - Cchi sciacallu!

Cchi ppuorcu! cchi brigante! -

A gallina a ru gallu:

- Manciatura vacante. -