L’americanu

 

 

‘A chiazza paisana è ccummigliata

De l’umbra de ‘nu chiuppu sieculare;

‘nturornu cce sta, mu ti cce pue assittare,

‘nu sidile ccu dduppia scalunata.

 

‘A gente d’ ‘o paise, a bbesperata,

si cce sole jjuncire, ppè ttagliare

i panni a ttutti quanti e ppè sputare

sintenze supra i fatti d’ ‘a jurnata.

 

Chira sira cce stavano: ‘u nutaru,

‘u paracu, u’ spizzicale, l’avvucatu,

sett’uottu vacabbunni a ru furgiaru.

 

A ppuocu de l’America turnatu,

cce stava ppuru Japicu, scarparu:

Catina d’oru e ccollu ‘mpuosimatu!

 

‘U nutaru dicia: - chin’è tturnatu

De l’America, cunta ‘nna patuta:

‘U vuommicu a ra juta e a ra vinuta,

L’orait e il fait, sempre all’autri datu!

 

Ccu ll’arte fina d’ ‘o scarparu natu,

Japicu nuostru ‘a vucca s’ha ccusuta

E mmancu ‘na parola ‘nn’ha ddiciuta

De quannu si nn’è ccà rrimpatriatu.

 

Ppé ‘nnu bisuognu, chin’a Ccicacu è jjutu,

‘nna sempre, sutta ‘st’arvulu, cuntatu,

filu ppé ffilu, ‘e cose ch’ha bbidutu.

 

Tu sulu citu citu te si’ statu;

ma, ‘nsumma, cchi ppardiu t’è succidutu?

‘Un criu, arrassu sia, ca si’ ammutatu! -

 

- No, no! Gnornò! ma la ragiuni vera

È che mi son faciuto americano

E ci ho presa una parla forestera

Chi non la ‘ngaglia nnullu taliano.

 

Ppe’ mi dare a ccapire io vi doveva

Pparrare all’usu simprice nostrano;

ma como cà non ‘ngaglio la manera,

lu mussu mi ‘mpurtiellu ccu lla manu. -

 

- Male! - disse ru paracu - parrati!

Ca nue, ppe’ quantu ciucci ve capimu

Cchiù assai de quantu vue nu’ bbe pinzati.

 

Gaddemma, bossu, storo, li ssapimu;

Fait ed orait nni l’amu ‘mparati;

Spiccati puru, ca vi capiscimu! -

- Lu mundu nuovu, vi raccuntu allura,

ch’è ffattu ‘e n’autra sorta di manera:

llà gnorna quando ccà scinde la sera,

ovverosia cci arbija quandu scura.

 

Nun sulu; ma cumporma cangia ll’ura,

stracangia lla stagiuni; a pprimavera

la terra americana è una nivera

e llu granu lu viernu si matura.

 

Ma chillu chi ti fa’ traseculare

È cca tutte le fimmine su’ dditte

Uomini, all’usu luoru di parrare.

 

Le strate, tantu storte ca deritte,

puro ca sono larghe quanto il mare,

ppè d’ogne americano sono stritte!

 

E lle case? Io mi pierdu allu cuntare!

Su’ ccase chi vi fannu sbalurdire!

Ppi ddittu d’autri, senza le bbidire,

nisciunu se le ppò raffigurare!

 

Ccu chiste case nostre a lle bbulire,

pirdunane, Signure, cumpruntare,

sarebbi, comu fussi, ddi vulire

un moscarino a un ciuccio abbicinare!

Sono tant’arte chi ‘u bbi saccio dire.

Teneno armeno cento e passa piani.

Parca allu cielu vorranu saglire.

 

La peju casa di l’americani,

potesse, armeno armeno, cuntinire,

de chisti nuostri, tri paggesi sani!

 

Oh, guarda! Pperchè il mussu cci ha ttinciutu

Questo brambroccio? Ti lu si’ ppittato

Comu l’americane o t’hai manciato

Lu cezu muru, morto assai cunchjuto?

Io puro sobbra il pede so’ ssagliuto

E mmi nde sono propito scialato;

ppricchì lu cezu muru vo’ mmanciatu

di ‘ncapo e nnon a ttavola servuto.

 

Il meglio muro, a mmie, quand’è ttoccato

Di mano strana, a ggiro d’un minuto,

lo stomaco m’ha sempre rivotato.

 

Ca di quanno a Ccicaco sono juto,

mi so’ fatto di vocca dilicato

e nnon mmi nnocio manco lo mio sputo!

Chi non ha bbisto ponte Broccolino,

vi l’assicuro, non ha bbisto nente!

Cà chillo è pponte! Un ponte viramente

Como non cci nde sta ppè  ccà bbicino!

 

Tene lli piedi, ma non ha vortino.

È ffatto di li nuostri diffirente;

a ‘mmenzu cielu si ndi sta ppindente,

ligato ad uno sciarto mascolino!

 

E, ppoi cchi altezza, quanno lo guardate!

A mmodo stesso ca ‘no cagnolino

Mi passa sotto l’anche scancarate,

 

ccossì, ppè sotto ponte Broccolino,

cci po’ passare, cco lle vele azate,

anche il più grosso culusseo marino!

 

Io di prufissione eru scarparo;

ma quandu jivi llà, restai ncantato!

Cà chillu chi li mastri mi ‘mpararo,

vitti ca c’era, propito appizzato!

 

‘A furma, a suglia, a ‘nzita, ‘u puntijatu,

a nnenti, propiu a nnenti, mi giuvaru;

cà ppi fare cussì di scarpe un paru,

passave un mise e mmancu eri sbrigato!

Imbegge, senza studio e ssenza scola,

llà cce ccomu ‘na machina di latta

chi parica cci manca lla parola.

 

Io non bbi saccio dire com’è fatta;

ma como cà cci menti un po’ di sola,

la scarpa ti sortisce bell’e fatta! –

 

- Madonna, bbumma! - - Ah, no? Non ci criditi?

Vi pare il mio trascurzu stravacante?

E bbue dicinticillu a cchi voliti

E bbi dirà ch’è bbirità lampante.

 

A stu’ paisi, già quantu ca siti,

di lu cchiù autu all’urtimu bracciante

d’essere non si sa cchi bbi criditi,

e llu cchiù ddottu, ‘mbece è nu gnurante!

 

Spegie Vussugnuria, regiu nutaru,

chi di ‘ssu modu stupitu riditi

e ddi giabatte non baliti ‘un paru!

 

Già, si tu fussi jutu a cchille bbanne,

difficirmente, scemo comu siti,

facivi intra Cicaco un atto… granne! –

‘Na risatuna. ‘E tutti scurridutu,

a ra facce ‘na vampa le sagliu,

e senza dire mancu: ve salutu,

girau ssupra ‘nu taccu e si nne jiu!

 

‘U cottu de zigrinu, a ddui spartutu,

a re bbanne d’arrieti le vattiu,

e llestu, cchiù dde quannu era bbinutu,

‘nu zuchiti de scarpe se sintiu!

 

‘A mugliere, cumporma fo’ arrivatu,

pecchì puru a r’America era stata,

le disse: - Mi pariti un po’ ‘nzirratu. –

 

- No, no! Gnornò! Vi siti assai sbagliata;

ma criu ch’era mmiegliu si ristatu

mi forra ccu lla vucca ‘mpurtillata! -