Jettatura

 

‘Mbriachi, dui studienti

Turnavanu, ‘na sira, a ri Cujjienti.

Vidiennuli, diciu ‘nnu piecuraru

- Faciti chianu ca ‘u caminu č sparu.-

 

Doppu dui passi: ppŕ, n’attruoppicune!

Ed unu se rumpiu ru varvazzune.

N’autri due passi: ppů!, na scigulata!

E ll’autru se rumpiu cchira ‘mmasciata!

 

Ma quannu, a jjuornu chiaru

Chiri dui ‘mbriachi se livaru

Disseru: - Ddiu nne libbiri, Signure,

cchi razza ‘e jettature

fo chiru sprigugnatu ‘e piecuraru! –

Ma tutti dui pinzaru

A ‘nna vacante vummula de vinu!...