Chine dorme

 

Micu allarva s llivatu

Ma ristatu

Ccu re manu

Stritte n manu

a guardare

u sule azare.

 

Ciccu, mmece, chiru juornu

Ha ddurmutu

Fina quasi minzijuornu.

 

Cumu crisci

Vacabbunnu!

Micu a Cciccu hadi diciutu.

Cuma va? N ru capisci

Cha stu munnu

Chine dorme un piglia pisci?

 

Se; ma tu chi te s azatu

Quanti chili nnha pigliatu?